Burg Letteweg 1, Oostvoorne

Terug naar overzicht
€ 3.000,00 per maand BTW Belast: Ja

Omschrijving

Winkel-/horecaruimte gelegen aan de winkelstraat van Oostvoorne, de straat is sfeervol, levendig en wordt gekenmerkt door een leuke mix van winkels, horeca en dienstverleners. Een prachtig object waar wonen en werken is te combineren.

De huidige visspeciaalzaak is over te nemen inclusief goodwill en inventaris (€ 1.500,–).

Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor de deur en de directe omgeving.

INDELING
Entree op de begane grond met toegang tot de winkelvloer voorzien van koelvitrines, toonbank daarachter gelegen keukengedeelte met o.a. frituur, afzuiginstallatie, koeling, spoelgedeelte.
Deur naar tussenhal met toegang tot de bovenverdieping.

1e Verdieping
Centrale ruimte voorzien van eenvoudig keukenblok, apart toilet en toegang tot 2 kamers. Het geheel is thans in gebruik als opslag.

Bestemmingsomschrijving:

De voor ‘Centrum – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen, uitsluitend op de verdiepingen, daaronder begrepen beroepsmatige activiteiten en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, en daar waar zich op het moment van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan woningen op de begane grond bevonden, tevens op de begane grond;
b. detailhandel;
c. maatschappelijke voorzieningen;
d. dienstverlening;
e. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
f. kantoren, uitsluitend op de verdiepingen en daar waar zich op het moment van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan kantoren op de begane grond bevonden, tevens op de begane grond;
g. sportscholen;
h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst een jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Thans niet van toepassing, eventueel nader te bepalen.

Zekerheidstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de alsdan aanwezige casco staat.

Energielabel
Het object heeft geen energielabel.

Gebruik
Onderhavige ruimte wordt gebruikt als verkoopruimte in de zin van artikel 7: 290 BW.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

  • Woning verkopen?