Seggeweg 82, Vierpolders

Terug naar overzicht
€ 16.800,00 per jaar BTW Belast: Ja

Omschrijving

Net opgeleverde bedrijfshal (van thans 375 m²) op bedrijventerrein Seggelant II te Vierpolders.

Het industrieterrein is gelegen op goede locatie net buiten Brielle, nabij Rozenburg, het Brielse Meer en omsloten door uitvalswegen A15, N218 en N57.

Het keurig afgewerkte pand is v.v. overhead deur, 3 parkeerplaatsen, gietvloer, volledige isolatie, krachtstroom, 2 heaters en lichtstraten. De werkhoogte van de hal is maar liefst 7m.

Het pand is desgewenst op te splitsen in 2 units van 200m² en 175m².
Huurprijs bedraagt € 16.800,- voor een unit van 175 m2.

Bestemming:

De voor ‘Bedrijf – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’: bedrijven tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘bedrijventerrein’;
ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’: bedrijven tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘bedrijventerrein’;
ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.1’: bedrijven tot en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘bedrijventerrein’;
ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.2’: bedrijven tot en met categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘bedrijventerrein’;
ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein – 1’: tevens een groothandel in machines voor de bouwnijverheid met SBI-code 518 voor zover voorkomend in categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘bedrijventerrein’;
perifere detailhandel, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding ‘perifere detailhandel uitgesloten’;
ter plaatse van de aanduiding ‘antennemast’: tevens een antennemast ten behoeve van de telecommunicatie;
ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’: een bedrijfswoning;
ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’: uitsluitend een vrachtwagenparkeerterrein;
ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt voor motorbrandstoffen, met lpg’: tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen, inclusief lpg, met daarbij behorende detailhandel en een autowasstraat;
ter plaatse van de aanduiding ‘vulpunt lpg’: een vulpunt voor lpg;
ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van detailhandel – bouwmarkt’: tevens een bouwmarkt;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en toegangswegen.

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst een jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Een nader te bepalen voorschot voor de nog nader te bepalen leveringen en diensten. De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Wijze van oplevering
In huidige staat.

Datum van oplevering
In overleg.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

  • Woning verkopen?