In het kader van de AVG/GDPR willen we u graag meer informatie geven over hoe deze website(s) omgaan met gegevens.

De site vanderhoekmakelaars.nl zijn eigendom van van der Hoek Makelaars.

Deze site heeft tot doel informatie te geven over van der Hoek Makelaars in de ruimste zin des woords.

Middels deze site is het voor consumenten ook mogelijk zich aan te melden voor nieuwsbrieven, deze worden op onregelmatige tijdstippen verstuurd.
Voor het ontvangen van nieuwsbrieven is alleen het opgeven van een e-mailadres noodzakelijk. Elke nieuwsbrief bevat een link om u af te melden, u ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer.

Het is mogelijk, maar niet verplicht, meer informatie af te geven over uw persoonlijke woonwensen of achtergronden. Op basis van deze informatie kan de informatievoorziening worden verbeterd.

De site is ontwikkeld en wordt beheerd door Buro voor de Boeg BV, zij voorzien ook de technische realisatie van de emailnieuwsbrieven, met behulp van Mailchimp.
Met van der Hoek Makelaars en Buro voor de Boeg BV is een verwerkersovereenkomst volgens de AVG afgesloten. Buro voor de Boeg heeft een dergelijke verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp.

Wilt u inzicht in de informatie die u met ons heeft gedeeld, dan kunt u mailen met: data@burovoordeboeg.nl, onder vermelding van uw emailadres(sen). Uiteraard kunt u deze informatie laten aanpassen. Ook als u uit onze bestanden verwijderd wilt worden, dan kunt u dat via dit emailadres laten weten.
Alle informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie op onze of gelinkte pagina’s onvolledig of onjuist is. Van der Hoek Makelaars kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Woning verkopen?